Palvelut

Aurinkopurje tarjoaa palveluasumista, tehostettua palveluasumista, tukiasumista ja kotiin vietävää psyykkistä tukea. Meille voi tulla myös intervallijaksolle.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu
palveluasuminen

Yhteisöllinen tukiasuminen

Yhteisöllinen
tukiasuminen

Lyhytaikainen harjoittelujakso

Lyhytaikainen
harjoittelujakso

Tuettu kotiasuminen

Tuettu
kotiasuminen

Yhteisöhoito

Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteisökasvatuksellisten periaatteinen toteuttaminen käytännössä, sekä yksilöllisyyden huomioiminen ja omatoimisuuteen kannustaminen. Jokaisella asukkaalla on oma vastuualueensa. Vastuualueiden kautta harjoitellaan jokapäiväiseen elämään kuuluvia perustaitoja. Vastuualueet kasvattavat asukkaat huomaamaan oman työpanoksensa tärkeyden yhteisön toiminnalle. Vastuualueita suunnitellessa otetaan huomioon asukkaan taidot, kiinnostuksen kohteet ja psyykkinen ja fyysinen toimintakyky.

Tuettu kotiasuminen

Meillä on myös kotiin vietävää psyykkistä tukea kotona asuville asiakkaille. Toiminnasta vastaa sairaanhoitaja Soile Utethe, joka myös huolehtii asiakkaiden hoitosuunnitelmien ajantasaisuudesta ja lääkehoidosta.